PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

-Khách được kiểm tra hàng trước khi nhận
-Khách hàng thanh toán khi nhận hàng